סגירה זמנית של פינת הליטוף

פינת הליטוף במתכונתה הנוכחית נסגרה.

בעתיד תפתח פינת ליטוף משודרגת עם בעלי חיים גדולים.

 

בברכה

צוות הגן


ר