כיתות א' - ב'

שם הסיור וחיבורו לתכנית הלימודיםמהות הסיורצירי למידה עיקריים
"חי, צומח, דומם"
על מאפייני החיים
מאפייני החיים
מה ההבדל בין אבן, פרח ובעל חיים?
בסיור זה נבחן את נושא מאפייני החיים, נלמד מהם ונבין שרק פרט המבצע את כל מאפייני החיים נחשב ליצור חי.
עולם היצורים החיים.
כדור הארץ והיקום.
חומרים ואנרגיה.
מערכות אקולוגיות.
"על משפחתי וחיות אחרות"
מיון בעלי חיים
מגוון בעלי החיים ומיונם
האם העטלף הוא עוף? האם היען הוא יונק? כיצד ניתן לזהות קבוצות שונות של בעלי חיים? בסיור זה נכיר את מגוון בע"ח החיים בגן, נזהה את בעלי החיים על פי מאפיינים מורפולוגיים, אנטומיים ופיזיולוגיים ונבחין בחלוקה למחלקות השונות.
עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
כדור הארץ והיקום.
"חוש חש הבלש"
בעקבות בעלי חיים בסביבה הקרובה
יצורים חיים בסביבה הקרובה
"אההה... עקבות מפותלים ~~ של מי העקבות לאן הם מובילים ~~?"
סיור בלשי בנושא עקבות וסימנים נוספים, המעידים על חייהם של שכנינו הגלויים והסמויים...

עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
מידע ותקשורת.
עולם מעשה ידי אדם.
"קול קורא לנדוד"
על מחזוריות בעולם החי
תופעות עונתיות בעולם היצורים החיים
אילו מחזורים קיימים בטבע? מי נודד ,לאן ולמה ? האם רק הדוב ישן בחורף ? ומי דווקא ישן בקיץ? מתי נולדים עגלים לראמים ? ומתי מקננים היענים? ולמה אצל העטלף הכל הפוך ? איך הכל כאן קשור? ואיפה אנחנו בכל הסיפור ? סיור מחזורי שעושה קצת סדר בבלגן.
עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
האדם בריאותו ואיכות חייו.
כדור הארץ והיקום.

 

news news news news


ר