כיתות ג' - ד'

שם הסיור וחיבורו לתכנית הלימודיםמהות הסיורצירי למידה עיקריים
"המקור"
התאמות שונות למזונות שונים
מגוון ומורכבות בעולם היצורים החיים
מהם ההבדלים בין שיניהם של אוכלי העשב לטורפים ולאוכלי כל ? האם רק לציפור יש מקור? האם יש בעלי חיים ששיניהם לעולם לא מפסיקות לצמוח? והאם ישנם בעלי חיים שמצחצחים שיניים?- סיור קצת אחר בנושא שיניים,מקורים ושימושיהם השונים. עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
אדם בריאותו ואיכות חייו.
"לדוד משה הייתה חווה"
ביות בעלי חיים

בעלי חיים
איך ,מתי וכיצד התחילו לביית בעלי חיים? מי מבין בעלי החיים היה הראשון ? מי הם האבות הקדמונים של חיות המשק והבית המוכרות לנו כיום ? לאילו שימושים מסייע לנו ביות בעלי החיים? האם גידול מסחרי של בעלי החיים המבויתים משפיע על הסביבה ? ובאיזה אופן ? מהי "החתמה" ותשובות רבות נוספות בסיור מוכר אך לא ידוע... עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
אדם בריאותו ואיכות חייו.
עולם מעשה ידי אדם.
חומרים ואנרגיה.
"אדום עולה"
מינים פולשים
מאפייני החיים
מה מוגדר מין פולש ?
מהם הנזקים הנגרמים ע"י מינים פולשים לאדם ולסביבה.
כיצד פולשים המינים ?
איך ניתן לצמצם את מימדי התופעה ?
על כל אלה ועוד...
אנו מציעים סיור מעולם אחר....
עם נציגים מקומיים....
עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
אדם בריאותו ואיכות חייו.
עולם מעשה ידי אדם.
"על חושי"
חושים בעולם החי
חושים ותקשורת ביצורים חיים
האם לחגב יש אוזניים? האם הנחש מריח מהאף? כיצד בעלי החיים פעילי הלילה מסתדרים בחושך? האם לכל בעלי החיים ישנם חמישה חושים? ואולי יש כאלה עם יותר ? על כל השאלות הללו ועוד רבות אחרות נענה בסיור מרתק זה העוסק בחושים בעולם החי.
עולם היצורים החיים.
מערכות אקולוגיות.
מידע ותקשורת.
חומרים ואנרגיה.

 

news news news news


ר