זברה מצויה

 Equus burchelli
Plains zebra

קטגוריה:יונקים
סדרה:
  • מפריטי פרסה
מישפחה:
  • סוסיים
תפוצה:
  • הזברה נפוצה ביותר. בעבר ניתן היה למצאה מדרום אתיופיה ועד אנגולה והחלק המזרחי של דרום אפריקה. בעקבות ציד עבור בשר ועורות, הצטמצמה אוכלוסיית הזברות באופן משמעותי, וכיום אפשר למצאן בעיקר בשמורות טבע.
מאפינים:
  • חיה בלהקה בעלת זכר שליט, לכל זברה יש דגם פסים ייחודי המשמש לזיהוי בין הפרטים.
רבייה:
  • הנקבות מגיעות לבגרות מינית בין גיל שנתיים לארבע שנים. הזכרים מגיעים לבגרות מינית בגיל ארבע. ההיריון נמשך כ-12 חודשים, ובסופו נולד סייח אחד.
מזון:
  • ניזונה מסוגי עשבים שונים, ומעלי שיחים.

חזור אחורה


ר