יאורית מצרית

Alopochen aegyptiacus
Egyptian Goose

קטגוריה:עופות
סדרה:
  • אווזים
משפחה:
  • ברווזיים
תפוצה:
  • בית גידולה הוא ביצות וגדות מים מתוקים, בקרבת עצים. נפוצה באפריקה ולעיתים מגיעה בנדידה גם לאירופה. בישראל נפוצה בכל הארץ בקרבת מקווי מים ונחשבת למין פולש.
  • מאפיינים: הזכר מעט גדול יותר מהנקבה. הזוג מאוד טריטוריאלי ואינו נרתע מלתקוף כל פולש גם כאלו הגדולים ממנו בהרבה.
רבייה:
  • הנקבה מטילה 12-5 ביצים, עליהם דוגרים שני הזוויגים במשך 28-30 ימים עד לבקיעה.
מזון:
  • ניזונה ממגוון רחב של מזון, כולל סוגי צמחיה שונים, חרקים, רכיכות ותולעים.

חזור אחורה


ר