סוריקטה

لميركات
Meercat
Suricata suricatta

קטגוריה:יונקים
סדרה:
  • טורפים
מישפחה:
  • נמייתיים
תפוצה:
  • מדבר קלהארי אשר בנמיביה בדרום יבשת אפריקה.
מאפינים:
  • חיה בלהקות שיכולות אף להגיע ל50 פרטים, המקיימים ביניהם יחסים חברתיים שיתופיים ומורכבים ובין השאר חולקים גם "שירותים ציבוריים" . כאשר הלהקה יוצאת מהמחילות,תמיד יעמוד על המשמר שומר תורן, המתריע בשריקה כאשר מתקרבת סכנה, או אז כל חברי הלהקה נמלטים למחילותיהם.
רבייה:
  • מקיימת כ- 4 מחזורי רבייה בשנה. משך ההיריון 77 יום, בדרך כלל נולדים עד 7 צאצאים.
מזון:
  • עכברים, חרקים כולל עקרבים, זוחלים כולל נחשים, ביצי ציפורים, ציפורים וכן שורשים וצמחים

חזור אחורה


ר