תמונת החיה מחלקה שם בעברית שם באנגלית מצב בטבע
אלפקה יונקים אלפקה Alpaca חיית משק
אריה לבן יונקים אריה lion VU
בבון מצרים יונקים בבון מצרים Hamadryas Baboon LC
גונון ירוק יונקים גונון ירוק Grivet Monkey LC
גמל חד דבשתי יונקים גמל חד-דבשתי Arabian Camel חיית משק
דורבן הודי יונקים דורבן הודי Indian Porcupine LC
דישון יונקים דישון Addax CR
זאב מצוי יונקים זאב אפור Gray Wolf LC
זברה מצויה יונקים זברה מצויה Plains Zebra NT
חוטמן חום יונקים חוטמן חום South American Coati LC
חזיר בר יונקים חזיר בר Wild Boar LC
חמור הבית יונקים חמור הבית Domestic Ass / Donkey חיית משק
חתול ביצות יונקים חתול ביצות Jungle Cat LC
חתול חולות יונקים חתול חולות Sand Cat LC
יעל נובי יונקים יעל נובי Nubian Ibex VU
מארה יונקים מארה Patagonian Mara NT
סוס ננסי יונקים סוס רמכי Domestic Horse חיית משק
סוריקטה יונקים סוריקטה Meerkat LC
עז הבית יונקים עז הבית Domestic Goat חיית משק
פנק יונקים פנק Fennec Fox LC
צבוע מפוספס יונקים צבוע מפוספס Stripped Hyaena NT
צבי הנגב יונקים צבי הנגב Dorcas Gazelle VU
קיפוד מצוי יונקים קיפוד מצוי Eastern European Hedgehog LC
קנגורו אדום יונקים קנגורו אדום Red Kangaroo LC
ראם סהרה יונקים ראם סהרה Sahara Oryx EW