דיירי הגן

שם בעברית

אלפקה

שם באנגלית

Alpaca

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

חיית משק

שם בעברית

אריה

שם באנגלית

Lion

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

בבון מצרים

שם באנגלית

Hamadryas Baboon

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

גונון ירוק

שם באנגלית

Grivet Monkey

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

גמל חד-דבשתי

שם באנגלית

Arabian Camel

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

חיית משק

שם בעברית

דורבן הודי

שם באנגלית

Indian Porcupine

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

דישון

שם באנגלית

Addax

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

CR

שם בעברית

זאב אפור

שם באנגלית

Gray Wolf

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זברה מצויה

שם באנגלית

Plains Zebra

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

NT

שם בעברית

חוטמן חום

שם באנגלית

South American Coati

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חזיר בר

שם באנגלית

Wild Boar

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חמור הבית

שם באנגלית

Domestic Ass / Donkey

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

חיית משק

שם בעברית

חתול ביצות

שם באנגלית

Jungle Cat

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חתול חולות

שם באנגלית

Sand Cat

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

יעל נובי

שם באנגלית

Nubian Ibex

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

מארה

שם באנגלית

Patagonian Mara

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

NT

שם בעברית

סוס רמכי

שם באנגלית

Domestic Horse

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

חיית משק

שם בעברית

סוריקטה

שם באנגלית

Meerkat

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

עז הבית

שם באנגלית

Domestic Goat

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

חיית משק

שם בעברית

פנק

שם באנגלית

Fennec Fox

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

צבוע מפוספס

שם באנגלית

Stripped Hyaena

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

NT

שם בעברית

צבי הנגב

שם באנגלית

Dorcas Gazelle

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

קיפוד מצוי

שם באנגלית

Common Hedgehog

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

קנגורו אדום

שם באנגלית

Red Kangaroo

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

ראם סהרה

שם באנגלית

Sahara Oryx

מחלקה

יונקים

מצב בטבע

EW

שם בעברית

אוח עיטי

שם באנגלית

Eurasian Eagle-owl

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

איית צרעים

שם באנגלית

European Honey Buzzard

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אמו

שם באנגלית

Common Emu

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אנפה אפורה

שם באנגלית

Gray Heron

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אנפית הבקר

שם באנגלית

Cattle Egert

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אנפת לילה

שם באנגלית

Black-crowned Night Heron

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אפרור סנגלי

שם באנגלית

Senegal Parrot

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

בז מצוי

שם באנגלית

Common Kestrel

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

בז עצים

שם באנגלית

Eurasian Hobby

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

בז ערב

שם באנגלית

Red-footed Falcon

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

בז צוקים

שם באנגלית

Lanner Falcon

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

ברבור שחור

שם באנגלית

Black Swan

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

ברווז חד זנב

שם באנגלית

Northern Pintail

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

ברכיה

שם באנגלית

Mallard

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

דיה שחורה

שם באנגלית

Black Kite

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זברה פינק

שם באנגלית

Zebra Finch

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זרון סוף

שם באנגלית

Marsh Harrier

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זרון פס

שם באנגלית

Montagu's Harrier

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זרזיר

שם באנגלית

common starling

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חיוויאי הנחשים

שם באנגלית

Short-toed Snake-eagle

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חסידה לבנה

שם באנגלית

White Stork

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חסידה שחורה

שם באנגלית

Black Stork

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

טווס מצוי

שם באנגלית

Indian Peafowl

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

טריסטרמית

שם באנגלית

Tristram's Starling

מחלקה

עופות

מצב בטבע

LC

שם בעברית

איגואנה ירוקה

שם באנגלית

Green Iguana

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אליגטור אמריקאי

שם באנגלית

American Alligator

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אפעה

שם באנגלית

Palestine Saw-scaled Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

זעמן אוכפים

שם באנגלית

Roger’s Racer

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

זעמן אלמוגים

שם באנגלית

Double-banded Coral Snake Mimic

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זעמן מטבעות

שם באנגלית

Coin-marked Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זעמן שחור

שם באנגלית

Large Whip Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חומט לשון כחולה

שם באנגלית

Eastern Blue-tongued Skink

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

חנק

שם באנגלית

Caucasian Sand Boa

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חרדון מזוקן

שם באנגלית

Central Bearded Dragon

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חרדון צב מצוי

שם באנגלית

Egyptian Mastigure

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

כוח אפור

שם באנגלית

Desert Monitor

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

כוח ארגוס

שם באנגלית

Yellow-spotted Monitor

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

מטבעון מדבר

שם באנגלית

Diadem Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

נחש גופר

שם באנגלית

Gopher Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

עכן חרטומים

שם באנגלית

Horned Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

עכסן עכני

שם באנגלית

Sidewinder

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

פיתון וומה

שם באנגלית

Woma Python

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

פיתון מלכותי

שם באנגלית

Ball Python

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

פיתון סלעים אפריקאי

שם באנגלית

African Rock Python

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

פתן שחור

שם באנגלית

Black Desert Cobra

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

צב ביצה מצוי

שם באנגלית

Black Desert Cobra

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

צב יבשה דורבני

שם באנגלית

African Spurred Tortoise

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

צב יבשה רוסי

שם באנגלית

Russian Tortoise

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

צבגון אדום אוזן

שם באנגלית

Common Slider

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

צפע מצוי

שם באנגלית

Palestinian Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

רב חנק מצוי

שם באנגלית

Boa Constrictor

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

שממית מנומרת

שם באנגלית

Leopard Gecko

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

שפיפון

שם באנגלית

Persian Horned Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

תלום קשקשים מדברי

שם באנגלית

Moila Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

תלום קשקשים מצוי

שם באנגלית

Montpellier Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC