שם בעברית

איגואנה ירוקה

שם באנגלית

Green Iguana

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אליגטור אמריקאי

שם באנגלית

American Alligator

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

אפעה

שם באנגלית

Palestine Saw-scaled Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

זעמן אוכפים

שם באנגלית

Roger’s Racer

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

זעמן אלמוגים

שם באנגלית

Double-banded Coral Snake Mimic

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זעמן מטבעות

שם באנגלית

Coin-marked Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

זעמן שחור

שם באנגלית

Large Whip Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חומט לשון כחולה

שם באנגלית

Eastern Blue-tongued Skink

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

חנק

שם באנגלית

Caucasian Sand Boa

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חרדון מזוקן

שם באנגלית

Central Bearded Dragon

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

חרדון צב מצוי

שם באנגלית

Egyptian Mastigure

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

כוח אפור

שם באנגלית

Desert Monitor

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

כוח ארגוס

שם באנגלית

Yellow-spotted Monitor

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

מטבעון מדבר

שם באנגלית

Diadem Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

נחש גופר

שם באנגלית

Gopher Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

עכן חרטומים

שם באנגלית

Horned Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

עכסן עכני

שם באנגלית

Sidewinder

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

פיתון וומה

שם באנגלית

Woma Python

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

פיתון מלכותי

שם באנגלית

Ball Python

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

פיתון סלעים אפריקאי

שם באנגלית

African Rock Python

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

פתן שחור

שם באנגלית

Black Desert Cobra

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

צב ביצה מצוי

שם באנגלית

Black Desert Cobra

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

צב יבשה דורבני

שם באנגלית

African Spurred Tortoise

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

VU

שם בעברית

צב יבשה רוסי

שם באנגלית

Russian Tortoise

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

צבגון אדום אוזן

שם באנגלית

Common Slider

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

צפע מצוי

שם באנגלית

Palestinian Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

רב חנק מצוי

שם באנגלית

Boa Constrictor

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

שממית מנומרת

שם באנגלית

Leopard Gecko

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

שפיפון

שם באנגלית

Persian Horned Viper

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC

שם בעברית

תלום קשקשים מדברי

שם באנגלית

Moila Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

NE

שם בעברית

תלום קשקשים מצוי

שם באנגלית

Montpellier Snake

מחלקה

זוחלים

מצב בטבע

LC